Amundi IS MSCI World I13SK-C

|
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,03%
Årlig avgift datum
2019-07-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,03%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
270 SEK
Beräkning av Norman-beloppet
"Norman-belopp" är en prognos för den sammanlagda kostnaden i fonden för ett sparande på 1000 kronor per månad i 10 år. Nyckeltalet beräknas som skillnaden mellan det resultat som skulle kunna uppnås om sparandet fick växa helt utan avgifter och det faktiska belopp som spararen får ut efter 10 år.

ÅrInsatt
belopp (kr)
Portfölj-
värde (kr)
Avk. (kr)Avgift (kr)Möjligt
värde (kr) *
Möjlig
avk. (kr)
Spill (kr) **
1 12 000 12 384 384 2 12 387 387 0
2 12 000 25 508 1 124 6 25 516 1 130 0
3 12 000 39 415 1 907 10 39 434 1 918 1
4 12 000 54 152 2 737 14 54 186 2 753 2
5 12 000 69 768 3 616 19 69 824 3 638 3
6 12 000 86 317 4 548 24 86 400 4 576 4
7 12 000 103 853 5 536 29 103 971 5 571 6
8 12 000 122 435 6 583 34 122 595 6 625 8
9 12 000 142 127 7 692 40 142 338 7 742 11
10 12 000 162 994 8 867 46 163 264 8 927 14
Totalt: 120 000 162 994 42 994 223 163 264 43 264 48
* Din teoretiska förmögenhet om sparandet fick växa helt utan skatt och avgifter.
** Den extra avkastning som skulle uppstått om fonden var utan avgifter.
Norman-beloppet = skillnaden mellan möjligt resultat och det kapital spararen får ut vid spartidens slut:
163 264 - 162 994 = 270 kr

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-2,1 -2,5 -2,1 16:30
Frankfurt (DAX30)
-2,4 -2,5 -2,0 16:30
London (FT-SE 100)
-2,2 -2,2 -1,8 15:30
Paris (CAC 40)
-2,5 -2,6 -2,2 16:30
Tokyo (TOPIX)
-1,6 -1,2 -0,8 stängt
New York (S&P 500)
-1,3 -1,3 -0,6 10:30
New York (NASDAQ 100)
-1,7 -1,7 -1,1 10:30
Moskva (RTS)
-3,4 -3,4 -2,9 18:30
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-1,1 -1,4 -0,9 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-2,4 -3,8 -3,2 15:05