Morningstar Copyright

Allt material - texter, bilder, grafik, teckningar och så vidare - som publiceras på Morningstars elektroniska tjänst är skyddat av lagen om upphovsrätt. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet - såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål - är förbjuden och förutsätter tillstånd av Morningstar.

Det betyder till exempel att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen hemsida. Du får inte heller ta kopior och sprida dem. Observera att för skolor gäller inte det så kallade Bonus-avtalet i fråga om elektronisk kopiering utan endast fotokopiering. Även skolor måste sålunda ha tillstånd.

Som användare av tjänsten får du enbart använda materialet för privat bruk. Citat ur materialet är tillåtna, men endast i den begränsade utsträckning som följer av upphovsrättslagen, det vill säga i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet samt med angivande av källa. Det innebär att man endast får citera för att kritisera eller belysa någon annans verk eller för att underbygga ett eget ställningstagande. Man kan däremot inte vidarebefordra någon annans verk som ett självständigt inslag i det egna arbetet.

Även om du fått tillstånd att använda material ur Morningstar får du inte använda materialet så att medarbetarens ideella rätt enligt upphovsrättslagen kränks. Det betyder att medarbetarens namn skall anges i enlighet med god sed samt att du inte får ändra eller återge materialet på ett sätt eller i ett sammanhang som är kränkande för denne.

Varumärken

Morningstar-logon och samtliga övriga Morningstarprodukter och patentskyddade verktyg, inklusive Morningstar Publishing System, Morningstar Kategorier, Morningstar Rating, Morningstar Risk, Morningstar Return och Morningstar Stylebox är varumärken som tillhör Morningstar Inc. Alla andra märken och namn är respektive ägares egendom.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-2,2 -2,7 -2,2 16:20
Frankfurt (DAX30)
-2,6 -2,6 -2,1 16:20
London (FT-SE 100)
-2,3 -2,3 -1,9 15:20
Paris (CAC 40)
-2,6 -2,7 -2,3 16:20
Tokyo (TOPIX)
-1,6 -1,2 -0,8 stängt
New York (S&P 500)
-1,6 -1,6 -0,9 10:20
New York (NASDAQ 100)
-2,1 -2,1 -1,4 10:20
Moskva (RTS)
-3,6 -3,6 -3,1 18:20
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-1,1 -1,4 -0,9 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-2,4 -3,8 -3,2 15:05